Kainuun Ajokoirakerhon Vuoden Tuomari säännöt

 

1. Kilpailun tarkoituksena on motivoida osallistumaan kokeiden järjestelyteh-
täviin ja antaa tunnustusta aktiivisesta toiminnasta.

2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Kainuun Ajokoirakerhon jäsenet.

3. Kilpailuun hyväksytään osallistuminen Beaglekokeisiin, korkeajalkaisten
ajokoirien ajokokeisiin ja ketunajokokeisiin.

4. Kilpailuaika on koekausi.

5. Osallistumistehtäviksi  hyväksytään:
– Ylituomaripäivä 1 p
– Ryhmätuomari : 1 p
– Palkintotuomari: 1 p
– Kokeen sihteeri 1 p
– Maasto-opas: 1 p
– Tuomarikoulutus 1p ( 1 pv / kilpailukausi )
Tuomaripäiviksi hyväksytään vain varsinaiset koepäivät.

6. Palkitseminen
– 1 palkinto, eniten pisteitä kerännyt
– 2 palkinto toiseksi eniten pisteitä kerännyt
– 3 palkinto arvotaan kaikkien osallistujien kesken

Ensimmäisen ja toisen palkinnon saaneet eivät osallistu kolmannen palkinnon
arvontaan.

Tasapistetilanteessa ykkössijasta ratkaisee arpa.

Palkittavilta edellytetään moitteetonta toimintaa ja hyvän kennelhengen mu-
kaista käyttäytymistä. Valokopiot ”toimintakorteista” kerhon sihteerille seuraa-
van vuoden maaliskuun 10. päivään mennessä. Vain määräaikaan mennessä lä-
hetetyillä toimintakorteilla osallistuu vuoden tuomari kilpailuun.

Palkitseminen tapahtuu vuosikokouksen yhteydessä.