Nuorten- ja naistenkilvan valintasäännöt

Nuortenkilvan valintasääntö

Nuortenkilvan Kainuun edustaja karsitaan Nuortenkilvan karsintakokeessa. Kokeen ajankohdan ja paikan päättää Kainuun kennelpiirin ajokoirajaosto. Mikäli kokeeseen valittu koira on estynyt lähtemään, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Kainuun kennelpiirin ajokoirajaoston puheenjohtajalle. Jos valittu koira on estynyt tai karsintaan ei ole osallistujia, ajokoirajaosto valitsee sopivammaksi katsomansa koirakon.  Koiran omistajan tai useamman omistajan tapauksessa tulee jonkun virallisista omistajista asua Kainuussa. Koiran pääsääntöinen sijoituspaikka tulee olla Kainuussa. Etusijalla koira joka on nuoren omistuksessa.

Kainuun kennelpiirin ajokoirajaosto 3.6.2012.

Naistenkilvan valintasääntö

Koiran tulee olla naisen koko- tai vähintään osaomistuksessa edellisestä vuodesta lähtien, Kainuun alueella. Koiran omistajan tulee ilmoittaa koiran edellisen kauden paras yhteenlaskettu pistemäärä sulalta ja lumelta tai kuluvalta kaudelta.

Kainuun ajokoirakerhon sihteerille syyskuun loppuun mennessä.

Johtokunta ilmoittaa kokeeseen lähtijän, sekä varakoirat koekalenterissa. Jos varakoirat loppuvat tai yhtään koiraa ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä valitsee kerhon johtokunta edustuskoiran.

Mikäli kokeeseen valitun koiran omistaja on estynyt/kieltäytyy edustuspaikasta, tulee asia ilmoittaa viipymättä kerhon sihteerille, joka huolehtii varakoiran tilalle.

Koiran omistajan tulee olla Kainuun Ajokoirakerhon jäsen.

Kainuun Ajokoirakerho ry. vuosikokous 24.4.2022.