PM-kokeiden säännöt

KAINUUN KENNELPIIRI RY

AJOKOIRAJAOSTO

SAJ:n alaisten rotujen ajokokeiden (AJOK) piirinmestaruuskilpailujen säännöt

KARSINTAKOKEET

Karsintakokeet järjestetään yksipäiväisinä kokeina, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen lohkon valintakoetta (PM-koetta).

Koepaikkakunnat pyritään valitsemaan eripuolilta Kainuuta. Karsintakokeet tulisi pyrkiä kierrättämään vuosittain eri puolilla Kainuuta.

Kirjalliset ilmoittautumiset tuomareineen (mainittava mahdolliset jääviydet) sekä näyttelytulos on postitettava viimeistään ilmoittautumispäivänä (postileima).

Karsintakokeista valitaan lopputulosten perusteella yhteensä kaksitoista (12) suomenajokoiraa piirinmestaruuskokeeseen suhde luvun mukaan. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa koira, jolla on korkein ansiopisteiden yhteismäärä tappiopisteiden vähentämisen jälkeen.

Muut SAJ:n alaiset rodut ovat oikeutettuja osallistumaan piirinmestaruuskokeeseen (12 suomenajokoiran lisäksi) mikäli karsintakokeissa sijoittuvat kyseisessä karsinta-kokeessa tulleeseen suhdeluvun puitteisiin.

Koirat valitaan suhteessa metsään lähteneistä koirista kuitenkin niin, että pienemmästäkin kokeesta pääsee PM-kokeeseen vähintään kolme (3) suomenajokoiraa, jolla on näyttelystä 15 kuukautta täytettyään vähintään laatuarvostelun 2.- tai H.

Karsintoihin osallistuvien koirien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Yhden omistajan on asuttava Kainuun kennelpiirin alueella ja koiranpääasiallinen sijoituspaikan tulee olla Kainuu.
  • Kainuulaisen omistajan on oltava Suomen Kennelliiton tai Kainuun kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
  • Koiran on ajettava ilmoittautumispäivään mennessä 1./P tai 1./L+ 2./P

Molempien karsintojen koirat arvotaan ennakkoon, yhteisessä tilaisuudessa, johon osallistuvat ajokoirajaoston puheenjohtaja, molempien karsintojen ylituomarit, ottelutoimikuntien puheenjohtajat ja maastovoudit. Tilaisuudessa käydään läpi koemaastot, todetaan tuomareiden jääviydet, käydään läpi ottelutoimikuntien esittämät tuomariryhmät sekä jäävien vaihtotuomarit. Arvonta suoritetaan nostamalla ensin koira ja sitten maasto. Arvonta tilaisuudesta on pidettävä pöytäkirjaa.

PIIRINMESTARUUSKOE

Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää joko yksipäiväisenä tai kaksipäiväisenä kokeena, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen Kilvan valintakoetta (Lohkoa).

Kokeeseen osallistuu karsinnoissa valittujen kahdentoista suomenajokoiran koiran lisäksi edellisen vuoden piirinmestari joka on oikeutettu osallistumaan ilman karsintaa, kilpaillen myös Lohkon paikasta, sekä muut SAJ:n alaiset rodut jotka ovat karsinnasta tiensä selvittäneet PM-kokeeseen. Muut SAJ:n alaiset rodut kilpailevat ainoastaan piirinmestaruudesta.

Kainuun piirinmestaruuden yksipäiväisessä  piirinmestaruuskokeessa voittaa koira, jonka pistemäärä on korkein. Kaksipäiväisessä piirinmestaruuskokeessa piirinmestaruuden voittaa koira jolla on molempien koepäivien yhteenlaskettu tulos korkein. Kolme (3) eniten pisteitä saanutta suomenajokoiraa valitaan Pohjan-lohkon valintakokeeseen ja seuraavat varakoiriksi (näyttelyvaatimus).

Ilmoittautuminen karsintojen mukaisesti. PM-kokeen arvonta/arvonnat pyritään suorittamaan etukäteen jossa on oltava läsnä piirinmestaruus kokeen ylituomari, ottelu-toimikunnan/-kuntien puheenjohtaja sekä maastovoudit. Arvonnasta on pidettävä pöytäkirjaa. Arvonta voidaan suorittaa myös kokeen aloituksessa ylituomaripuhuttelun jälkeen.

OHJEITA JÄRJESTÄJILLE JA KOIRANOHJAALILLE

Ajokoirajaosto asettaa kokeille ylituomarit, joilla ei ole sidoksia osallistuviin koirakoihin.

Tuomarit tulisi valita siten, että ryhmän liikkuvuus ja kuulemisominaisuudet vastaavat ryhmälle asetettavia vaatimuksia.

Piirinmestaruuskokeeseen tulee koiranohjaajan ilmoittaa sellaiset tuomarit joilla on voimassa oleva palkintotuomari kortti (ei harjoittelija), sekä mielellään sellaiset tuomarit jotka eivät ole jääviä koiralle/koiranaohjaalle (SKL-FKK:n yleisen jääviyssäänto, Liite 2). Palkintotuomari harjoittelija saa osallistua PM-kokeeseen ylimääräisenä tuomarina.

On varmistettava, että jäävin tilalle etukäteen nimetty vaihtotuomari (kaikille jäävitön) ei oleellisesti heikennä kummankaan ryhmän toimintaedellytyksiä.

Ottelutoimikunnan tulee laatia ajo-ohjeet kartalle, johon on merkitty myös viereiset koemaastot sekä varamaastot.

Kartalle (1:20000) on esitettävä koemaaston rajat, autojen P-paikat, koiran irtilaskupaikat (numerojärjestys) niin, ettei viereisten koemaastojen ajot häiritse koekoiraa.

Jaoston puheenjohtaja ilmoittaa koirat ja (ei jäävit) tuomarit sekä Kilpaan lähtevän tuomarin Pohjanlohkon valintakokeen järjestäjille.

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

Näiden sääntöjen ylläpidosta ja muutoksista vastaa Kainuun kennelpiirin ajokoirajaosto.
Vahvistettu Kainuun kennelpiirin ajokoirajaoston kokouksessa 9.2.2011.